Zaproponowany model lasu

Las można podzielę na mniejsze jednakowe kwadratowe obszary, dzięki czemu można go w łatwy i naturalny sposób przedstawić za pomocą Automatu Komórkowego (Cellular Automata).

Nasz świat składa się z 5 warstw:

 • las:
  • runo leśne,
  • podszycie,
  • korony drzew,
 • siatka wiatru,
 • sitka terenu.

Takie zamodelowanie lasu umożliwiło to poprawne i bardziej realistyczną symulacje rozprzestrzeniania się ognia. Możliwe jest nadanie różnych właściwości poszczególnym warstwą:

 • różna gęstość,
 • prędkość wysychania,
 • wpływ wiatru na każdą z warstw jest różny ( wiatr najsilniej oddziaływuje na warstwę najwyższą ),
 • różny wpływ otoczenia.

Pozostałe warstwy to warstwa topograficzna odpowiadająca ze ukształtowanie terenu oraz warstwa odpowiadająca za symulacje wiatru. Wszystkie warstwy współdziałają ze sobą i wzajemie na siebie oddziałuja.

Oczywiście wymagane było podstawowe rozróżnienie typów komórek z jakich składa się las na następujące:

 • drzewa,

  Ikona drzewa


 • rzeki,

  Ikona wody
 • drogi,

  Ikona drogi

 • powietrze.

  Ikona powietrze

Dzięki temu każdy z nich ma specyficzne, charakteryzujące tylko jego właściwości. Obiekt drzewo posiada gęstość i wilgotność (obie w zakresie 0 – 100). Rzeka posiada wilgotność równą 200, natomiast droga ma wilgotność równą 0. (Rzeka i droga posiadają stałe wartości). Zarówno rzeka jak i droga zatrzymuje rozprzestrzenianie się ognia, o ile nie zajdą dodatkowe warunki. Komórki powietrza ( puste komórki ) nie posiadają żadnych właściwości.

Wilgotność drzew zbiega do wilgotności powietrza. Dzieje się to szybciej gdy różnica między tymi wartościami jest duża i maleje w miarę zbliżania się do niej. Wilgotność gęstszego lasu wolniej zbiega do wilgotności powietrza niż wilgotność rzadkiego lasu. Również jest to zależność nieliniowa.

Komórki należące do różnych warstw lasu mają różne sąsiedztwa:

runa

Pożar lasu model - otoczenie dół

poszycia

Pożar lasu model - otoczenie środek

koron drzew

Pożar lasu model - otoczenie góra

Oddziaływania mędzykomórkowe to reakcja na stan sąsiadów. Wilgotność drzew zbiega również do średniej wilgotności ich otoczenia, dzieje się to również tym szybciej im większa jest różnica tych wilgotności. Szybkość ta zależy też od warstwy lasu, najbardziej oddzaływują na siebie komórki z warstwy runa, najwolniej natomiast komórki z warstwy koron drzew. Rzeka ma właściwości nawadniające w każdych warunkach. Natomiast drzewo jest wysuszane przez palących sę sąsiadów.

To czy drzewo zapali się zależy wprost od liczby płonących sąsiadów. Im więcej ich płonie tym większe jest prawdopodobiełstwo, że dana komórka zostanie podpalona. Dodatkowymi czynnikami utrudniającymi podpalenie jest wilgotność ( im większa tym trudniej podpalę drzewo) i gęstość ( im mniejsza gęstość tym mniejsze prawdopodobiełstwo ze płonący sąsiad zetknie się z danym drzewem). Dodatkowo nawet przy spełnieniu wymaganych założeń jest 15% szansy, że komórka się uratuje ( element losowości )

Gdy drzewo płonie spada jego gęstość oraz wilgotność. Zostaje wypalone i gaśnie dopiero, gdy jego gęstość spadnie do poziomu 0. Nie ma innej możliwości zgaszenia drzewa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*