Wizualizacja 3D z wykorzystaniem jMonkeyEngine – instrukcja

jMonkeyEngine Logo
jMonkeyEngine Logo

Wizualizacja 3D z wykorzystaniem jMonkeyEngine v2 ( silnik graficzny napisany w Javie ), może przysporzyć paru drobnych problemów przy próbie stworzenia aplikacji standalone. Problem pojawiły się przy próbie podlinkowania natywnych bibliotek.

Wizualizacja 3D - Java biblioteki
Wizualizacja 3D - Java biblioteki

java.lang.UnsatisfiedLinkError: no lwjgl in java.library.path

Poniżej przedstawiłem jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu ( system Windows ).

1. Przez pierwsze kroki z jME poprowadzi nas tutorial:

dla Eclipse

2. Export programu do pliku jar

W Eclipse:

Plik -> Export -> Runnable JAR File

3. Podlinkowanie natywnych bibliotek

Kopiujemy katalog z natywnymi bibliotekami lwjgl tak żeby znalazły się w „lib\lib\lwjgl\native\windows\”  względem naszego pliku JAR. W katalogu z plikiem JAR tworzymy plik „Start.bat” i uzupełniamy go o poniższy kod:


java  -Xmx512m -Djava.library.path=".\\lib\\lib\\lwjgl\\native\\windows\\" -jar MyJar.jar

Opcja „-Xmx512m” ma na celu przydzielenie większej ilości pamięci dla naszego programu. Błąd, który może powodować zbyt mała ilość pamięci objawia się komunikatem:


java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

4. Odpowiednia wersja lwjgl

Biblioteka lwjgl, udostępniona z paczką niestety powodowała błąd:

lwjgl.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform

Problem został opisany na stronie:

http://jmonkeyengine.org/groups/general-2/forum/topic/lwjgl-64-bits/

Rozwiązaniem jest używanie biblioteki LWJGL w wersji 2.2+.

Mam nadzieję, że pomogły Wam powyższe porady 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*