Pierwsze kroki z Google App Engine

Początki

Na początku była rejestracja i z niej zrodziło się wszystko. Naszą kolejną przygodę zaczynamy od zarejestrowania się na stronie projektu Google App Engine. Cały proces będziemy musieli potwierdzić za pośrednictwem SMS’a, który przybędzie do nas z dalekich krain w mgnieniu oka, a zawierać będzie kod aktywacyjny. Po tym błyskawicznym początku będziemy mogli już utworzyć naszą nową aplikacji wybierając dla niej odpowiednią nazwę oraz subdomenę .appspot.com

Narzędzia

Mamy już miejsce, przygotujmy więc narzędzia do pracy nad projektem. Osobiście wybrałem pracę poprzez wtyczkę do Eclipse. Postępując zgodnie z wskazówkami ze strony Using the Google Plugin for Eclipse, udałem się na stronę domową eclipse.org w celu pobrania Eclipse IDE for Java EE Developers 3.5 . Jak zasugerowano zainstalowałem Web Tools Platform oraz Google Plugin for Eclipse ( używając odpowiednio opcji

Help -> Install New Software -> Work with: –All Available Sites– -> Web Tools Platform (WTP) 3.1.1

oraz

Help -> Install New Software -> Work with: http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.5 -> Plugin + SDKs ).

Po udanej instalacji w/w dodatków jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia prac nad kodem aplikacji. Na pasku zadań Eclipsa powinny pojawić się nowe ikony Google Plugin for Eclipse:


Ikony Google Plugin for Eclipse


Hellow Google App

Zaczynamy od stworzenia nowego projektu w Eclipse:

File menu > New > Web Application Project

W oknie „New Web Application Project” uzupełniamy pola „Project name” np. Test i „Package” np. test. Ponieważ nie będziemy używali Google Web Toolkit, odznaczamy „Use Google Web Toolkit.” Upewniamy się, że opcja  „Use Google App Engine”  jest zaznaczona, oraz że zaznaczona jest domyślna wersja Google App SDK.

Okno tworzenia konfiguracji powinno wyglądać mniej więcej tak:


Eclipse New Web Application Project - Ustawienia


Naciskamy Finish, żeby stworzyć nowy projekt.


Uruchomienie projektu

App Engine SDK zapewnia nam podstawowe środowisko do przeprowadzania testów naszej aplikacji. Jeżeli uruchomimy domyślny projekt ( Run -> Run ) na konsoli powinno pojawić się

The server is running at http://localhost:8888/

Nasz projekt właśnie „chodzi” możemy zobaczyć co takiego się dzieje wchodząc na stronę http://localhost:8888/ w przeglądarce. Naszym oczom powinna pojawić się piękna biała strona z następującą ( lub podobną ) treścią:

Hello App Engine!Available Servlets:
MapPaths

Ponieważ mój projekt nazwałem MapPath, więc w celu jego wywołania powinienem odwiedzić stronę http://localhost:8888/mappaths na której zobaczę upragnione

Hello, world

Aby zatrzymać działanie aplikacji należy przejść do okienka Debug ( jeżeli nie jest widoczne Windows -> Show View -> Other -> Debug -> Debug ),  zaznaczyć w nim naszą aplikacje i zakończyć ją używając Terminate.


Terminate Web Application Eclipse


Udostępnianie aplikacji

Mamy więc już nasz „wszystkomający” program, chcielibyśmy udostępnić go szerszej publiczności. Na samym początku naszej podróży zarejestrowaliśmy się w Google App Engine i założyliśmy projekt na appengine.google.com. W kolejnym etapie będziemy się więc starać przesłać składniki naszego projektu na serwery Google App. W pliku appengine-web.xml musimy zmienić ( uzupełnić parametr ) parametr <application>…</application> o nazwę pod jaką zarejestrowaliśmy nasz projekt ( w moim wypadku będzie to „mappaths” ) .


appengine-web.xml - ustawianie nazwy projektu


Używamy teraz magicznego guzika:


Deploy App Engine Project


Zanim pliki zostaną przesłane, zostaniemy poproszeni o nasz login i hasło do serwerów App Engine. Jeżeli wszystko poszło poprawnie możemy oglądnąć naszą aplikacje w przeglądarce pod odpowiednim adresem:

http://mappaths.appspot.com/mappaths

I w taki oto sposób nasza podróż dobiegła końca, a może właśnie zaczęła się wielka przygoda z JavaEE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*