Eclipse + Google App Engine + JavaEE + JSP = problem

Czyli moje pierwsze kroki z JSPs pod Eclipse ‚m 🙂 Zachęcony pierwszymi sukcesami w poznawaniu nowych technologi, które opisywałem w artykule Pierwsze kroki z Google App Engine, postanowiłem przejść do zapoznania się z technologią JSPs. Podążając za namowami tutoriala Google App, stworzyłem w katalogu war plik main.jsp. Plik został natychmiast zaznaczony przez Eclipse jako „zawierający błąd”


Eclipse jsp file error


Rozwiązanie:

Eclipse domyślnie używa jako JRE ( Java Runtime Environment ) Java SE 6 Runtime Environment, które to nie są przystosowane do plików .jsp. Należy więc zmienić JRE w „Windows -> Preferences -> Java -> Installed JREs” na JDK ( Java Development Kit) . W tym celu wchodzimy do okienka wskazanego wyżej  i dodajemy ( „Add” ) nowe JRE, wybieramy „Standard VM” i „Next”.


Eclipse add new IRE


Katalog  JRE home ustawiamy na ten w, którym zainstalowaliśmy JDK ( dla systemu Windows 64x domyślnie jest to katalog „C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_17\” ).


Eclipse ustawianie IRE home


Po wybraniu katalogu musimy chwilę poczekać, aż zostanie on przeskanowany. Po ewentualnej zmianie nazwy nowego JRE możemy zakończyć proces przyciskiem „Finish”. W oknie „Installed JREs” wybieramy nowo dodane JRE i zatwierdzamy zmiany przyciskiem „OK”.


Eclipse zmiana domyślnego IRE


Po chwili błąd pliku .jsp powinien zniknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*