Eclipse + Google App Engine + JavaEE + JSP = problem

Czyli moje pierwsze kroki z JSPs pod Eclipse 'm 🙂 Zachęcony pierwszymi sukcesami w poznawaniu nowych technologi, które opisywałem w artykule Pierwsze kroki z Google App Engine, postanowiłem przejść do zapoznania się z technologią JSPs. Podążając za namowami tutoriala Google App, stworzyłem w katalogu war plik main.jsp. Plik został natychmiast zaznaczony przez Eclipse jako „zawierający błąd”


Eclipse jsp file error


Rozwiązanie:

Eclipse domyślnie używa jako JRE ( Java Runtime Environment ) Java SE 6 Runtime Environment, które to nie są przystosowane do plików .jsp. Należy więc zmienić JRE w „Windows -> Preferences -> Java -> Installed JREs” na JDK ( Java Development Kit) . W tym celu wchodzimy do okienka wskazanego wyżej  i dodajemy ( „Add” ) nowe JRE, wybieramy „Standard VM” i „Next”.


Eclipse add new IRE


Katalog  JRE home ustawiamy na ten w, którym zainstalowaliśmy JDK ( dla systemu Windows 64x domyślnie jest to katalog „C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_17\” ).


Eclipse ustawianie IRE home


Po wybraniu katalogu musimy chwilę poczekać, aż zostanie on przeskanowany. Po ewentualnej zmianie nazwy nowego JRE możemy zakończyć proces przyciskiem „Finish”. W oknie „Installed JREs” wybieramy nowo dodane JRE i zatwierdzamy zmiany przyciskiem „OK”.


Eclipse zmiana domyślnego IRE


Po chwili błąd pliku .jsp powinien zniknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*