Obsługa right click w C#

Do osiągnięcia efektu obsługi „prawego kliku” należy odpowiednio spreparować akcje ( event ) MouseDown. Metoda, która powinna zostać wywołana dla tej akcji powinna wyglądać w następujący sposób:


private void panel_RightMouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
 if (e.Button.ToString() == "Right")
 {
  // TODO
 }
}