AUTOR

Dane osobowe

Imię i Nazwisko: Jakubas Piotr
Data urodzenia: 08.03.1985

Wykształcenie


2005 – obecnie Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, na wydziale Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka Stosowana, rok 5
tryb nauki: dzienny

2004 – 2005 Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, na wydziale Metali Nieżelaznych, kierunek
Metalurgia
2000 – 2004 XI Liceum Ogólnokształcące, klasa o profilu matematyczno-informatycznym

Osiągnięcia naukowe

2008 II miejsce na XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH – projekt Forest Fire – Model Pożaru Lasu
2001 wyróżnienie w konkursie „Moja mała Ojczyzna w Internecie” na stronę internetową

Doświadczenie zawodowe

2008.11.01 -2009.9.30 Sport24.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskich 146 C, 02-305 WarszawaProgramista PHP
PHP, JavaScript, XHTML, CSS, JQuery,  MySQL

Współtworzenie m.in. dlaczego.com.pl oraz sport24.pl

Praca w rodzinnej firmie na stanowisku ekspedienta i dostawcy.
zakres obowiązków: praca z klientem, zaopatrzenie

Umiejętności

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz Unix
 • bardzo dobra znajomość pakietów Microsoft Office, OpenOffice oraz Matlab i Simulink, Eclipse IDE, ( NetBeans ), Microsoft Viso, Lotus Designer, Aptana Studio
 • dobra znajomość pakietów CorelDRAW 12 , Photoshop
 • Programowanie w językach: C, C++, Java, JavaScript, PHP, Simscript, ADA , LotusScript
 • Umiejętność programowania obiektowego , współbieżnego
 • Znajomość HTML, CSS ( standardy W3C )
 • Podstawowa znajomość XML, GNU Assembler’a, UML
 • Znajomość relacyjnych baz danych SQL
 • Znajomość architektury MVC
 • Znajomość oprogramowania do tworzenia grafiki 3d: Autodesk Softimage, Blender
 • Podstawy grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów, sieci komputerowych, sieci neuronowych, optymalizacji
 • praktyczna znajomość systemów zarządzania wersją SVN ( Trac )

Znajomość języków obcych

język angielski:  poziom dobry
język francuski: poziom podstawowy

Dodatkowe informacje

Członek zarządu Koła Naukowego Glider na AGH ( od  maja 2008)

Kursy i licencje: prawo jazdy kategorii A i B (od września 2002 roku)
Zainteresowania: film, muzyka, piłka nożna
Inne: niepalący